Skip to content

Vreemdelingenrecht en naturalisatie

Bij regulier vreemdelingenrecht geven onze advocaten u advies of bijstand in vreemdelingrechtelijke procedures tegen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Hierbij kunt u denken aan de volgende situaties:

U wenst een aanvraag in te dienen voor verblijf bij partner;
U komt uit de Europese Unie, en wenst in Nederland te wonen;
Uw aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen en u wilt in bezwaar/beroep;
Uw verzoek om een visum kort verblijf (toeristenvisum) voor familie/vrienden is afgewezen;
U wenst een verblijf bij een Nederlands kind aan te vragen op grond van “Chavez”;
U wenst te scheiden maar u heeft nog geen vijf jaar verblijf bij partner;
U heeft een voornemen tot intrekking van uw verblijfsvergunning ontvangen;
U bent ongewenst verklaard en/of heeft een inreisverbod opgelegd gekregen;
U wenst een aanvraag naturalisatie in te dienen, of deze aanvraag is afgewezen.

Indien u een beslissing hebt ontvangen waarmee u het niet eens bent, bespreken onze advocaten met u de mogelijkheid van een bezwaarschriftprocedure. In sommige situaties kan er vóór een definitieve beslissing nog een zienswijze worden ingediend. Ook daarbij kunt u bijstand van een advocaat vragen. Wanneer de IND (ook) negatief op uw bezwaarschrift beslist, kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Onze advocaten kunnen u daarbij helpen. In sommige gevallen is hoger beroep nodig bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De specialisten

Back To Top