Skip to content

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking waarbij advocaten dilemma’s, vragen over het functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening, binnen een veilige setting kunnen bespreken. De nadruk ligt op oplossingsgerichtheid en niet op de juridische inhoud van een dossier of zaak. Intervisie vindt plaats in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst brengt iedere deelnemer één of meer dilemma’s of vragen in.

Advocaten moeten jaarlijks voldoen aan kwaliteitstoetsing door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Intervisie is een van de kwaliteitstoetsen.

Jo-Anne Nijland en Joëlla Bravo Mougán bieden intervisie aan advocaten werkzaam in het vluchtelingen en vreemdelingenrecht. Ze staan geregisteerd als erkend gespreksleider intervisie bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

De intervisiebijeenkomsten vinden plaats van 15:00-18:00uur op ons kantoor: Sumatrakade 735-737 in Amsterdam. De intervisiegroep bestaat uit 3-8 advocaten die werkzaam zijn in het vluchtelingen en vreemdelingenrecht.

Gelet op de voorwaarde van de NOvA kan de intervisie alleen doorgaan als er minimaal 3 deelnemers aanwezig zijn.

INTERVISIEBIJEENKOMSTEN 2024:

  • donderdag 4 april 2024: 13:00-17:30uur
  • dinsdag 7 mei 2024: 13:00-17:30uur
  • dinsdag 4 juni 2024: 13:00-17:30uur

Om aan te melden voor een van de bijeekomsten, neem contact op via het contactformulier onderstaand.

Neem contact op over intervisie


    Back To Top