Skip to content
Q&A

Gezinshereniging

U wilt uw partner uit het buitenland naar Nederland halen. U heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning in Nederland.

Voorwaarden gezinshereniging  (Let op: Voor een EU burger gelden andere regels).

 1. Uw partner moet een inburgeringsexamen doen in het buitenland op de ambassade van het land van herkomst of het land waar uw partner legaal verblijft. U kunt pas een aanvraag indienen als uw partner het examen heeft gehaald. De uitslag is één jaar geldig.
  1. Sommige nationaliteiten hoeven geen inburgeringsexamen in het buitenland te doen zoals VS, Canada, Japan .
  2. Turkse burgers moeten sinds 1/1/2022 ook het inburgeringsexamen doen.
  3. Voor Surinaamse onderdanen geldt dat er een geapostilleerde verklaring moet komen van Ministerie van Onderwijs dat er minstens basisschool in de Nederlandse taal is gevolgd met een voldoende voor Nederlandse taal.
 2. U moet voldoen aan het inkomensvereiste
  1. Loon: U moet meer dan minimumloon verdienen (>€1934,40 Bruto p/mnd ex vakantiegeld in 2022), en enigszins een stabiel contract hebben. Vast is niet verplicht, idealiter, ruim een jaar vanaf aanvraag. Let op: Als u al drie jaar voldoende inkomen heeft, hoeft u maar een contract van 3 maanden, Als u al één jaar voldoende inkomen heeft, hoeft u maar een contract van 6 maanden.
  2. Bijstandsuitkering: Als u al meer dan 5 jaar de uitkering heeft en u bent al vijf jaar ontheven van de sollicitatieplicht, én het komende jaar ook ontheven van de sollicitatieplicht, dan voldoet u ook aan het inkomensvereiste
  3. WIA, WAO en Wajong: Indien u 80-100% arbeidsongeschikt bent en geen herstel binnen 5 jaar wordt verwacht, voldoet u ook aan het vereiste.
  4. Zelfstandige:
 3. U moet uw relatie kunnen onderbouwen:
  1. Als u gehuwd bent: een gelegaliseerd of geapostilleerde huwelijksakte. Als de akte niet in Nederlands, Engels, Frans of Duit is, moet deze ook vertaald zijn door een Nederlandse beëdigde vertaler.
  2. Als u niet gehuwd bent: (1) Een officiële gelegaliseerde of geapostilleerde ongehuwdverklaring uit het land van herkomst van uw partner en (2) bewijs van uw relatie, denk aan e-mail, WhatsApp, Skype contact, vliegtickets, foto’s, belhistorie.

Voor informatie aan welke voorwaarden een document moet voldoen en waar u deze moet legaliseren of apostilleren kunt u per land de voorwaarden opzoeken op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/legaliseren/buitenlandse-documenten

Als u aan al deze voorwaarden voldoet, krijgt uw partner van de Nederlandse ambassade in het land van herkomst of legaal verblijf een “Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)”. Dat is een visumsticker waarmee uw partner naar Nederland kan reizen. In Nederland kan uw partner dan de verblijfsvergunning ophalen bij het IND loket.

Uw partner moet in het buitenland zijn als u de aanvraag indient. Als uw partner hier is, zal de aanvraag worden afgewezen. Slechts in bepaalde gevallen kunt u een ontheffing krijgen van deze eis bijvoorbeeld voor partners van Turkse werknemers, bepaalde medische situaties of als sprake is van (een) minderjarige kind(eren).

Rechtsbijstand

Als u juridische begeleiding wenst bij een aanvraag of als u een afwijzende beschikking hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Verblijf bij EU burger in Nederland

U wilt verblijf bij uw partner die als EU burger in Nederland woont. EU burgers mogen in Nederland verblijven op grond van het EU-recht. Als u bij een EU burger in Nederland wil verblijven heeft u dezelfde rechten als de EU-burger.

Voorwaarden verblijf bij EU burger in Nederland

 • De burger van de Unie bij wie u gaat wonen, heeft rechtmatig verblijf in Nederland en voldoet aan de voorwaarden voor rechtmatig verblijf:
  a) een geldig paspoort of identiteitskaart van een land van de EU, EER of Zwitserland, b) een verzekering tegen ziektekosten en c) voldoende inkomen (zie voor meer informatie).
 • U bent de echtgenoot of geregistreerd partner of ongetrouwde partner van de burger van de Unie;
 • U heeft een geldig paspoort;
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid (dat betekent dat u geen strafblad hebt en er geen rechtszaak tegen u loopt).

Rechtsbijstand

Als u juridische begeleiding wenst bij een aanvraag toetsing EU recht of als u een afwijzende beschikking hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Chavez-Vilchez

Naturalisatie

U wilt de Nederlandse nationaliteit verkrijgen en een aanvraag voor naturalisatie indienen.

Aanvraag via Gemeente

Voor een verzoek tot naturalisatie moet u een afspraak maken bij uw Gemeente. De Gemeente geeft gratis advies over uw aanvraag naturalisatie en zal met u alle documenten doornemen en kijken of u voldoet aan de vereisten.

Voorwaarden naturalisatie

 • een geldige verblijfsvergunning (onbepaalde tijd asiel, bepaalde tijd reguliere vergunning);
 • mininaal vijf jaar onafgebroken verblijf in Nederland (als u bent getrouwd/geregistreerd partnerschap heeft met een Nederlander, is de termijn drie jaar);
 • inburgeringsexamen hebben gehaald (of een officiële ontheffing hebben op medische gronden);
 • geen strafblad of geen criminele antecedenten in de afgelopen vijf jaar (lopende strafzaken vallen daar ook onder, evenals boetes (voor misdrijven) en voorwaardelijke straffen);
 • originele geboorteakte én geldig paspoort uit het land van herkomst (als u vluchteling bent / een asielvergunning heeft, hoeft dit niet);
 • afstand doen van uw eigen nationaliteit.

Een aanvraag naturalisatie duurt ongeveer een jaar. Op het moment van de aanvraag én het moment van beslissen moet u voldoen aan alle vereisten.

Rechtsbijstand

Als de Gemeente een negatief advies geeft, kunnen wij u desgewenst tegen betaling een second opinion geven. Heeft u een negatieve beslissing ontvangen en wilt u een bezwaarschrift indienen, neem dan contact op met een van onze advocaten.

Visum Kort Verblijf

U wilt kort verblijven in Nederland voor toerisme of bezoek aan familie. Vaak is dan een zogenaams Schengenvisum of toeristenvisum nodig.

Aanvraag via Nederlandse ambassade

De aanvraag voor een Schengenvisum doet u bij de Nederlandse ambassade in uw land of een buurland. Een visum wordt afgegeven voor de periode van 3 maanden  (binnen een periode van 6 maanden).

Voorwaarden Schengenvisum / toeristenvisum

 • bewijs van de doel van het verblijf (bijvoorbeeld een uitnodiging van het familielid);
 • bewijs dat er voldoende middelen zijn voor de duur van het verblijf (€55,- per dag of voldoende inkomen van de uitnodiger);
 • bewijs dat er sociale/economische banden zijn met het land van herkomst (zodat tijdig zal worden teruggekeerd);
 • bewijs van een medische reisverzekering;
 • bewijs van de reservering van de reis/vliegticket;
 • een geldig paspoort en 2 pasfoto’s.

Rechtsbijstand

Een aanvraag voor een Schengenvisum wordt vaak ten onrechte afgewezen. Als uw aanvraag is afgewezen, kunt u contact opnemen met een van onze advocaten. Stuur daarbij een kopie van de aanvraag en de afwijzing van het visum (de beschikking).

Intervisie

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking over dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening. Intervisie vindt plaats in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet.

Jo-Anne Nijland en Joëlla Bravo Mougán bieden intervisie aan advocaten werkzaam in het vluchtelingen en vreemdelingenrecht. Ze staan geregisteerd als erkend gespreksleider intervisie bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Meer informatie over intervisie vindt u hier.

Back To Top