Skip to content

Personenrecht

Het personenrecht omvat regelingen die te maken met de positie van het individu. Denk daarbij aan het wijzigen van geboortegegevens (als die niet overeenkomt met de identiteit, zoals o.a. voor transgender personen), vaststellen of corrigeren van geboorteaktes (bijvoorbeeld bij adoptie) of wijzigen van voornamen, het wijzigen van achternamen, dan wel het laten vaststellen van een achternaam (bij namenreeksen).

Sommige van deze procedures – wijzigen van geslachtsregistratie en voornaam – kunnen bij de Gemeente geregeld worden, maar daarvoor zijn originele documenten nodig. Niet iedereen kan echter aan originele documenten komen (om asielredenen of anderszins). Een procedure bij de rechtbank om een originele geboorteakte (opnieuw) te verkrijgen is dan de gewezen weg. Voornaamswijzigingen dan wel het wijzigen van de geslachtsregistratie naar een non-binaire registratie (X) dienen tevens bij de rechtbank te worden gevoerd.

Binnen ons kantoor is Floor Engelbertink gespecialiseerd in deze procedures. Tevens kan zij – in verband met haar familierecht achtergrond – u adviseren over andere, hiermee samenhangende vragen rondom (roze) ouderschap, echtscheidingen en naamsvaststellingen.

De specialisten

Back To Top