Skip to content

Bestuursrecht (algemeen)

Het bestuursrecht omvat de regels waaraan de overheid zich moet houden. De regels zijn in de loop der jaren complexer geworden en op deze regels valt ook wel eens wat aan te merken. Daar komt bij dat de overheid steeds vaker de grens opzoekt van wat naar internationale maatstaven en volgens de grondwet is toegestaan en deze in sommige gevallen ook overschrijdt. In procedures tegen overheidsinstanties is er veelal sprake van ongelijke verhoudingen.

Binnen ons kantoor is veel ervaring in het procederen tegen overheidsinstanties en de benodigde specialistische kennis. Naast het voeren van procedures kunnen soms ook andere wegen worden bewandeld, zoals het indienen van een klacht bij de instantie of de ombudsman, en het benaderen van de politiek of de media.

De specialisten

Back To Top