Skip to content

Bijstand slachtoffers mensenhandel

Bijstand aan slachtoffers van mensenhandel betreft een sub-specialisatie binnen het vreemdelingenrecht. Vreemdelingen die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of uitbuiting, hebben recht op juridische bijstand in zowel de strafrechtelijke als verblijfsrechtelijke procedure. Voor de duur van de strafzaak komen ze in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Na afloop van de strafzaak is het mogelijk om in aanmerking te komen voor voortgezet verblijf.

Robin advocaten staat vreemdelingen bij die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel en uitbuiting.

De specialisten

Back To Top