Skip to content

Rechtsgebieden

Talen

Engels
Spaans
Frans

Intervisie

Erkend gespreksleider intervisie

Joëlla Bravo Mougán

Joëlla Bravo Mougán is sinds 2008 advocaat. Ze studeerde Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit van Utrecht en publiceerde een scriptie met als onderwerp de rechten van slachtoffers binnen het internationale strafrecht. Na haar studie liep ze stage bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. De positie van personen die zich in een kwetsbare positie bevinden en het recht gebruiken om die positie te versterken vormt een rode draad in haar carrière.

Als advocaat heeft Joëlla zich gespecialiseerd in het asiel- en vluchtelingenrecht, bijstand aan slachtoffers mensenhandel, grensdetentie en psychiatrisch patiëntenrecht. Ze heeft veel ervaring met het voeren van procedures voor instellingen binnen nationaal en internationaal recht, zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en Comité’s van de Verenigde Naties.

Naast haar praktijk als advocaat geef ze cursussen en trainingen aan advocaten, medewerkers en vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van hulpverlening aan slachtoffers van mensenhandel, asielrecht en detentie aan de grens.

Joëlla bestuurslid van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA). Ze is ook erkend gespreksleider intervisie en erkend peer reviewer op het gebied van asiel- en vluchtelingenrecht en vreemdelingenrecht.

Rechtsgebiedenregister

Joëlla Bravo Mougán heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
– asiel- en vluchtelingenrecht
– vreemdelingenrecht
– vreemdelingenbewaring

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Neem contact op met Joëlla


  Lidmaatschappen

  Algemeen lid Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN)
  Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (SVMA)
  Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN)

  Publicaties

  • J. Bravo Mougán, “Erkenning voor slachtoffers mensenhandel met een Dublinclaim” A&MR 2023-2, p. 88-95
  • M. Vegter en J.Bravo Mougán, Vrees voor genitale verminking in Nigeria onvoldoende onderzocht”, Uitspraak Uitgelicht: VN Mensenrechtencomité 1 februari 2022 J.O. Zabayo tegen Nederland, A&MR 2022-4, p. 213-217
  • J. Bravo Mougán, “Een effectief rechtsmiddel tegen grensdetentie? Een overzicht en analyse van wetgeving en rechtspraak over vrijheidsontneming aan de grens”, A&MR 2021-5, p. 298-305
  Back To Top